Нашата мисия

Разясняваме

ролята на частните инвестиции в България

Защитаваме

интересите на индустрията

Събираме

данни за инвестициите в България

Популяризираме

българските иновации и предприемачество

BVCA новини

08 Nov 2017

Presenting the Bulgarian case study of funding for innovation in Lisbon

10 Oct 2017

BVCA on Tour – Лондон

30 Sep 2017

BVCA споделя регионален опит на конференция в Сърбия

Стани член

Присъедини се към нашите членове и допринеси за развитието на предприемачеството в България

Нашите членове