Дялово и рисково инвестиране

Тази малка книжка обяснява принципите на дяловото и рисково инвестиране.

Изданието е на английски език.

Изготвено от Invest Europe (fka EVCA)