Евгени Ангелов: Ресурсът за инвестиране в стартъпи ще се утрои до две години

Публикувано в Икономист

Ресурсът за инвестиране в новостартиращи предприятия в България ще се утрои през следващите две години. Това прогнозира Евгени Ангелов, който е председател на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране. Ресурсът, който е вложен само в дялови инвестиции в стартъпи (без да се броят кредитите и финансиранията по програми за споделяне на риска) надхвърля 20 милиона евро, допълни Ангелов по време на конференцията Smart Growth (Интелигентен растеж за малките и средни предприятия), организирана от „Икономист“.

От казаното от Ангелов стана ясно, че за последните осем години от общо 6000 кандидатстващи компании 250 са получили финансиране, а при 40 от тях инвеститорите вече са продали своя дял, което значи, че компаниите са достигнали фаза на зрялост и са утвърдени на пазарите, в които оперират.

Той обърна внимание, че България се превръща във все по-привлекателно място за откриване на развойни центрове, в които големи транснационални компании да разработват бъдещи продукти. Примери в това отношение са VmWare, Uber, FT, HP, а ключово за успеха на България да ги привлече, е че предлага цялостна екосистема, в която подобни бизнеси да се развиват. Тя включва образователни институции, които да подготвят специалисти (такива са университетите и частните обучителни центрове като Софтуерния университет и академията Telerik), но също и условията, които дават увереност на все повече млади специалисти да стартират собствени компании, които под различна форма взаимодействат с центровете на големите компании.

Според статистиката, която Ангелов представи, страната ни се нарежда на 13-то място в световния индекс за Спокойните държави (отсъствие на етнически и религиозни конфликти) и на трето място в света по производство на ски и сноуборд (след Франция и Австрия).

Макроикономическият ефект от натрупването на качествени изменения в българската икономика се изразява в това, че ако през миналата година цифровата икономика е съставлявала 7% от брутния вътрешен продукт (БВП), то през 2025 година се очаква тя да допринася за 16% от БВП, според проучване на изследователската компания McKinsey.

Албена Харалампиева, Директор „Управление на риска“ в АФА посочи, че малките и средни предприятия също са изложени на рискове, подобно на големия бизнес и даде за пример голямото предизвикателство с въвеждането на европейския регламент за личните данни – GDPR. Той постави бизнеса пред изцяло нови отговорности и фирмите, които не изпълнят изискванията му рискуват бизнеса им да бъде засегнат от много сериозни глоби.

Бизнесът успява да реагира по един или друг начин на тези рискове, така че да остане на пазара, но точно в този тип реакции се постигат иновациите и интелигентния растеж.