Skip to content

Блог

BVCA на Innovation Explorer

Евгени Ангелов, председател на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране, откри Innovation Explorer. Тази година фокус на форума беше технологичното бъдеще на света и дискусии върху това как възникващи и експоненциални технологии могат да бъдат използвани за социално добро. Евгени зададе тона на събитието като маркира основните акценти при оформянето на иновационната екосистема през последните години и постепенното ѝ навлизане в по-зряла фаза, като подкрепи това с конкретни примери за успешни български стартъпи и инвестиции.

От незабележимо на световната карта място за нововъзникващи и млади компании, София успя да се превърне в третата стартъп столица на Европа. Безпрецедентният преди това в Европейския съюз модел за използване на европейски публични средства за дялови инвестиции в стартиращи компании само в рамките на няколко години успя да създаде не само екосистема, но и да привлече в България финансов ресурс от множество частни фондове. За този кратък период над 4000 бизнес идеи са представени пред потенциални инвеститори. Около 250 стартиращи компании бяха финансирани посредством европейски и частни програми. През последните три години в България се проведоха над 50 конференции на тема предприемачество и инвестиции. Все по-голям процент български стартъпи се основават от чужди граждани, голяма част от които от съседни балкански страни. България се превръща в регионален център за иновации в предприемачеството. Въпреки че повечето от новите български компании са в ранна фаза от развитието си, не липсват примери за значими иновации оказващи положителен ефект в широк спектър от индустрии.

В речта си, Евгени засегна темата на висококвалифицирания човешкия капитал в България, като страната ни е на трето място в света по брой на сертифицирани ИТ специалисти на глава на населението. Икономиката е отворена и фокусирана до все по-голяма степен към индустриите с експортен потенциал. Нараства броят мултинационални компании избрали България не само за аутсорсинг на бизнес процеси, но и на такива с научноизследователска и развойна дейност. България видимо е притегателен център за все повече технологични компании от цял свят.

Като основен пример за иновативна компания в ИТ сектора, Евгени посочи Телерик, придобит от Progress Software за $260 милиона. Това беше не само една от най-крупните сделки у нас за последните години, но и сред най-големите в Централна и Източна Европа. Евгени отбеляза като добър пример и друга динамично развиваща се компания- FootballScout – социална мрежа за професионални и любители-футболисти. Днес, компанията си партнира пряко с UEFA и Adidas. Що се отнася до нишови продукти, Евгени посочи Walltopia, световният лидер в стените за катерене, като компанията е завоювала над 50% пазарен дял в Северна Америка и Европа. International Power Supply от своя страна създава иновации в сферата на възобновяемата енергетика, докато ProViotic е първият изцяло веган пробиотик, препоръчван от университета по медицина към Харвард и от телевизионния магнат Опра. Това са само някои от примерите на успешни български компании, които стимулират иновациите и икономическия растеж в България и региона.

Евгени завърши речта си с покана към гостите на Innovation Explorer да се възползват от възможността да опознаят София и България.

Последни публикации

Писмо относно проекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

BVCA и организации представляващи микро, малки и средни предприятия и иновативния бизнес,
Виж още

Становище до Министерството на иновациите и растежа

BVCA с отворено писмо до Министерството на иновациите и растежа относно ФМФИБ
Виж още

Присъединете се към нашите членове

Допринесете за развитието на предприемачеството в България