Watch Video

Видео: Как работи дяловото и рисково инвестиране

Това видео обяснява какво е дялово и рисково инвестиране, как работи и как подпомага растежа и иновациите в малките и средни предприятия.
Read More

Дялово и рисково инвестиране

Тази малка книжка обяснява принципите на дяловото и рисково инвестиране. Изданието е на английски език. Изготвено от Invest Europe (fka EVCA)