Видео: Как работи дяловото и рисково инвестиране

Това видео обяснява какво е дялово и рисково инвестиране, как работи и как подпомага растежа и иновациите в малките и средни предприятия.