Skip to content

Blog

BVCA на единадесетата годишна конференция “Сделки и инвеститори”.​

Евгени Ангелов, председател на BVCA, представи динамиката на европейската инвестиционна активност в България по време на “Сделки и инвеститори” – ежежгодна инвестиционна конфереция, организирана от “Капитал”, със съогранизатор BVCA.

Основна теза на конференцията бе нуждата на малки и средни български бизнеси да набират капитал, за да поддържат бързи темпове на развитие. За изминалата година, над 60 хиляди български компании са отчели двуцифрен ръст на продажбите си. Нарастването е средно 25% годишно, при растеж на националната икономика от 2%.

Г-н Ангелов представи статистика за направените инвестиции от членовете на BVCA за периода 2012-та – 2016-та година. Общо 210 инвестиции са направени в четири фази на бизнес развитие.

Капиталовият пазар остава слаборазвит в България и това е една от основните причини българските бизнеси да зависят от банковото финансиране. Проблем е, че за много компании заемният ресурс не е достъпен. Предстои фондовата борса да се отвори за по-малки емитенти, което ще пренасочи компаниите към капиталовите пазари. По програма Jeremy се очаква създаването на още няколко фонда, които ще могат да инвестират и в комапнии от региона.

Latest insights

Становище до Министерството на иновациите и растежа

BVCA с отворено писмо до Министерството на иновациите и растежа относно ФМФИБ
Learn more

Отворено писмо до Правителството относно Плана за възстановяване и устойчивост

BVCA и организации представляващи микро, малки и средни предприятия и иновативния бизнес,
Learn more

Join our group of members

be an active driver for entrepreneurship in Bulgaria