Skip to content

Блог

Стартира курс по дялово и рисково инвестиране

Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране стартира курс в Американския университет в България.

Студентите на Американския университет в България (АУБ), които са в последните си години на обучение, могат да изберат курс по дялово и рисково инвестиране като част от бакалавърската си програма.

Курсът вече е факт, като първите лекции стартираха през януари 2022 г.  Учебната програма е всеобхватна и е насочена към студенти, които се интересуват както от инвестиционна дейност, така и от предприемачество. Първата половина на курса е насочена към основополагащите теории на дяловото и рисково инвестиране, като се разглеждат последните тенденции в индустрията и най-добрите световни практики. Студентите имат възможността да погледнат критично към работата на индустрията в световен мащаб и да разберат защо инвестициите във фондове за рисково инвестиране са неизменна и значима част от портфейлите на всички институционални инвеститори по света, като пенсионни фондове и големи застрахователни компании.  Втората част е изключително практически насочена и включва презентации на гост-лектори от екосистемата на Югоизточна Европа.

Курсът преподава Тихомир Дянков, член на Консултативния съвет на БАДРИ/BVCA и Партньор в Empower Capital. Тихомир също така е и възпитаник на АУБ.

„Радвам се, че имам възможността да преподавам курс, който запознава студентите с последните тенденции в световен мащаб на работата на фондове за дялово и рисково финансиране. Учебната програма, която създадохме специално за АУБ, съчетава сериозна теоретична подготовка и възможност за практическо прилагане на наученото през семестъра чрез работа върху реални примери от индустрията в региона. По този начин следваме философията на АУБ да предоставя на своите студенти възможност да скъсят дистанцията между знанията, натрупани в класната стая, и ежедневните нужди на професионалистите от индустрията.“, споделя Тихомир Дянков. 

Програмата цели да запознае студентите с отрасъла на Алтернативните инвестиционни фондове (АИФ) и да им даде възможност да се докоснат до практическата работа и процесите в един инвестиционен екип.

За целта, водещите гост-лектори и членове на асоциацията, ще представят реални примери от своята дейност.

Студентите ще разгледат в детайл практическите примери на инвестиране в компании на много ранна фаза, както и в по-напреднали, растящи компании, където методите на работа са различни. Гост-лектори в тях ще бъдат партньорите в Eleven Ventures и LAUNCHub Ventures, Даниел Томов и Тодор Брешков. В своите лекции, Евгени Ангелов, Председател на BVCA, и Мария Маринова, Директор BVCA, ще въведат студентите в основите на дяловото и рисково инвестиране; а Елвин Гури ще засегне темата за устойчивото и зелено инвестиране в целия спектър фондове за дялов и

рисков капитал. Студентите ще могат да приложат наученото през семестъра чрез детайлен анализ и оценка на компания част от портфейла на един от фондовете членове на БАДРИ/BVCA, резултатите от които ще бъде представени пред всички гостуващи предприемачи и инвеститори.

Регионалната насоченост на програмата е търсена, предвид балканската и цялостно – международна група студенти в АУБ. В курса, бакалаврите ще могат да приложат някои от научените в предходни лекции знания, например оценка на риска, финанси, счетоводство, предприемачество и маркетинг.
„Аз и екипът на LAUNCHub Ventures сме изключително ентусиазирани и щастливи, че този курс вече e факт. Моята цел по време на лекциите ще бъде максимално да предам знанията си на студентите, както и причините защо се занимавам с инвестиции в стартиращи компании.“,  споделя Тодор Брешков, Управляващ партньор в LAUNCHub Ventures. „Вярвам, че да подготвим кандидатите тук с необходимата експертиза ще бъде от полза за цялата екосистема в Югоизточна Европа. Надявам се с колегите да запалим интереса на участниците и съвсем скоро да видя някои от тях като част от нашия екип.“

Причините БАДРИ/BVCA да се включи в подобно начинание са многобройни, но сред най-отличаващи се определяме: i. Цялостния интерес към темата, която е изключително популярна, както в региона, така и в международен план; ii. Нарастващите възможности за реализация в екосистемата; iii. Подготовка на професионалисти в тази нишова индустрия, която има много специфики.

Даниел Томов, основаващ партньор на фонд Eleven Ventures, възпитаник на АУБ и член на борда на университета, споделя:
„Курсът по дялово и рисково 

инвестиране е ценна възможност за студентите да се запознаят с бързо развиващата се venture capital индустрия в регионален и световен мащаб, както и да се докоснат до практическата работа и спецификите на един инвестиционен екип като този на Eleven. Големият интерес към програмата доказва нарастващата популярност на темата, което е позитивно, имайки предвид и засилващите се възможности за развитие в сферата. За нас ще бъде вълнуващо да научим какви са стремежите на студентите към индустрията, както и да споделим опит и знание от работата на Eleven.“

Последни публикации

Становище до Министерството на иновациите и растежа

BVCA с отворено писмо до Министерството на иновациите и растежа относно ФМФИБ
Виж още

Отворено писмо до Правителството относно Плана за възстановяване и устойчивост

BVCA и организации представляващи микро, малки и средни предприятия и иновативния бизнес,
Виж още

Присъединете се към нашите членове

Допринесете за развитието на предприемачеството в България