Skip to content

Блог

Стартира курс по дялово и рисково инвестиране

Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране стартира курс в Американския университет в България.

Студентите на Американския университет в България (АУБ), които са в последните си години на обучение, могат да изберат курс по дялово и рисково инвестиране като част от бакалавърската си програма.

Курсът вече е факт, като първите лекции стартираха през януари 2022 г.  Учебната програма е всеобхватна и е насочена към студенти, които се интересуват както от инвестиционна дейност, така и от предприемачество. Първата половина на курса е насочена към основополагащите теории на дяловото и рисково инвестиране, като се разглеждат последните тенденции в индустрията и най-добрите световни практики. Студентите имат възможността да погледнат критично към работата на индустрията в световен мащаб и да разберат защо инвестициите във фондове за рисково инвестиране са неизменна и значима част от портфейлите на всички институционални инвеститори по света, като пенсионни фондове и големи застрахователни компании.  Втората част е изключително практически насочена и включва презентации на гост-лектори от екосистемата на Югоизточна Европа.

Курсът преподава Тихомир Дянков, член на Консултативния съвет на БАДРИ/BVCA и Партньор в Empower Capital. Тихомир също така е и възпитаник на АУБ.

„Радвам се, че имам възможността да преподавам курс, който запознава студентите с последните тенденции в световен мащаб на работата на фондове за дялово и рисково финансиране. Учебната програма, която създадохме специално за АУБ, съчетава сериозна теоретична подготовка и възможност за практическо прилагане на наученото през семестъра чрез работа върху реални примери от индустрията в региона. По този начин следваме философията на АУБ да предоставя на своите студенти възможност да скъсят дистанцията между знанията, натрупани в класната стая, и ежедневните нужди на професионалистите от индустрията.“, споделя Тихомир Дянков. 

Програмата цели да запознае студентите с отрасъла на Алтернативните инвестиционни фондове (АИФ) и да им даде възможност да се докоснат до практическата работа и процесите в един инвестиционен екип.

За целта, водещите гост-лектори и членове на асоциацията, ще представят реални примери от своята дейност.

Студентите ще разгледат в детайл практическите примери на инвестиране в компании на много ранна фаза, както и в по-напреднали, растящи компании, където методите на работа са различни. Гост-лектори в тях ще бъдат партньорите в Eleven Ventures и LAUNCHub Ventures, Даниел Томов и Тодор Брешков. В своите лекции, Евгени Ангелов, Председател на BVCA, и Мария Маринова, Директор BVCA, ще въведат студентите в основите на дяловото и рисково инвестиране; а Елвин Гури ще засегне темата за устойчивото и зелено инвестиране в целия спектър фондове за дялов и

рисков капитал. Студентите ще могат да приложат наученото през семестъра чрез детайлен анализ и оценка на компания част от портфейла на един от фондовете членове на БАДРИ/BVCA, резултатите от които ще бъде представени пред всички гостуващи предприемачи и инвеститори.

Регионалната насоченост на програмата е търсена, предвид балканската и цялостно – международна група студенти в АУБ. В курса, бакалаврите ще могат да приложат някои от научените в предходни лекции знания, например оценка на риска, финанси, счетоводство, предприемачество и маркетинг.
„Аз и екипът на LAUNCHub Ventures сме изключително ентусиазирани и щастливи, че този курс вече e факт. Моята цел по време на лекциите ще бъде максимално да предам знанията си на студентите, както и причините защо се занимавам с инвестиции в стартиращи компании.“,  споделя Тодор Брешков, Управляващ партньор в LAUNCHub Ventures. „Вярвам, че да подготвим кандидатите тук с необходимата експертиза ще бъде от полза за цялата екосистема в Югоизточна Европа. Надявам се с колегите да запалим интереса на участниците и съвсем скоро да видя някои от тях като част от нашия екип.“

Причините БАДРИ/BVCA да се включи в подобно начинание са многобройни, но сред най-отличаващи се определяме: i. Цялостния интерес към темата, която е изключително популярна, както в региона, така и в международен план; ii. Нарастващите възможности за реализация в екосистемата; iii. Подготовка на професионалисти в тази нишова индустрия, която има много специфики.

Даниел Томов, основаващ партньор на фонд Eleven Ventures, възпитаник на АУБ и член на борда на университета, споделя:
„Курсът по дялово и рисково 

инвестиране е ценна възможност за студентите да се запознаят с бързо развиващата се venture capital индустрия в регионален и световен мащаб, както и да се докоснат до практическата работа и спецификите на един инвестиционен екип като този на Eleven. Големият интерес към програмата доказва нарастващата популярност на темата, което е позитивно, имайки предвид и засилващите се възможности за развитие в сферата. За нас ще бъде вълнуващо да научим какви са стремежите на студентите към индустрията, както и да споделим опит и знание от работата на Eleven.“

Последни публикации

Отворено писмо до Правителството относно Плана за възстановяване и устойчивост

BVCA и организации представляващи микро, малки и средни предприятия и иновативния бизнес, с отворено писмо до Правителството.
Виж още

Open letter in regard to the national plan for Recovery and Resilience

BVCA and organisations representing SMEs in Bulgaria sent an open letter to the Government addressing the National Recovery and Resilience plan.
Виж още

Присъединете се към нашите членове

Допринесете за развитието на предприемачеството в България