Skip to content

Документи и образователни материали

Образци на правни документи

Template Shareholders' Agreement

Документ

Template Shareholders' Agreement

Документ

Свалете

Convertible Loan Agreement

Документ

Convertible Loan Agreement

Документ

Свалете

Term Sheet образец за финансиране чрез рисков капитал

Кратка версия

Стандартизиран документ

Кратка версия

Свалете

Term Sheet образец за финансиране чрез рисков капитал

Дълга версия

Стандартизиран документ

Дълга версия

Свалете

Образователни материали

Видео

Как работи дяловото и рисково инвестиране

Това видео обяснява какво е дялово и рисково инвестиране, как работи и как подпомага растежа и иновациите в малките и средни предприятия.

Книга

Дялово и рисково инвестиране

Тази малка книжка обяснява принципите на дяловото и рисково инвестиране.

Изданието е на английски език.

Изготвено от Invest Europe.

Доклад

Инвестиции на пенсионни фондове

Този доклад съдържа практическа информация за това защо и как пенсионни фондове инвестират в дялов и рисков капитал. Съдържанието е базирано на опита на дългогодишните инвеститори на пенсионни фондове в частния капитал, за да покаже как те управляват своите портфейли. 

Присъединете се към нашите членове

Допринесете за развитието на предприемачеството в България