Skip to content

Оперативен екип

Evgeni-DarkBG2

Евгени Ангелов

Председател

Евгени Ангелов е Председател на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране. Паралелно, той е Управляващ съдружник в Silverline Capital и Съдружник в PostScriptum Ventures.

В предишния си опит, Евгени служи като Икономически съветник на Президента на Република България Росен Плевнелиев (2012-2017) и като Заместник-министър на икономиката. Фокусът му на работа в държавния сектор включва изработване и прилагане на политики в областта на икономиката, инвестициите и иновациите. Евгени е бил отговорен за надзора на над 50 държавни предприятия и е отговарял за оперативна програма “Конкурентоспособност”, възлизаща на 1.2 млрд евро. Той е бил Председател на бордовете на Български енергиен холдинг, Национална електрическа компания и София Тех Парк, на който е и инициатор. Същевременно, Евгени оглавява инвестиционния борд на “Джереми” – фонд на фондовете с ресурс от 350 млн. евро, който осигурява капиталово и дългово финансиране на стартъпи и малки и средни предприятия.

Преди длъжностите му в държавния сектор, Евгени е бил Директор в Trigranit Development Corporation – водеща компания за недвижими имоти в Централна и Източна Европа. Преди това, той работи на различни позиции в Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон. Там отговаря за структурирането, договарянето и изпълнението на проекти за заемно финансиране и дялови инвестиции в областта на финансовите услуги, фармацевтичната, циментовата, химическата промишленост и недвижимите имоти в десет държави от Централна и Източна Европа.

Евгени Ангелов е възпитаник на Harvard Business School с магистър по бизнес администрация.

Last-Todor-Breshkov-March-2020

Тодор Брешков

Член на Управителния съвет

От 2012 година насам Тодор Брешков управлява фонда за сийд инвестиции LAUNCHub, на който е съосновател и активно работи с компаниите от портфолиото от процеса на селекция до придобивенето на дял и последващо консултиране и развитие на отделните бизнеси. Участва и в последващото привличане на инвеститори за компаниите и подготовката им за реализиране на следващ рунд на финансиране.

В периода 2003–2010 година е член Надзорния съвет на третата по големина банка в България (Първа инвестиционна банка).

През периода 2003-2009 година, Тодор е член и на Съвета на директорите на Българската фондова борса-София и изпълнителен директор на една от най-големите брокерски къщи в България – Първа финансова брокерска къща. Тодор е основател и председател на Управителния съвет на най-големия Български Фонд за недвижими имоти от 2005 година до сега.

Max-Gurvits

Макс Гурвиц

Член на Управителния съвет

Макс е активен в предприемаческата сцена на София от първите й дни, като е помогнал за формирането на местната общност чрез работата си в Eleven Ventures и редица ангелски и акселераторски инициативи. Свързването на България със Силициевата долина, Лондон и останалата част от Източна Европа е негова цел и той и неговият екип работят активно в тази посока. Макс е Управляващ Партньор във фонда Vitosha Venture Partners. 

IMG_7008-without-background-600x422

Мария Маринова

Изпълнителен Директор

Мария е Изпълнителен директор на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране БАДРИ/BVCA и член на Консултативния съвет към Фонд Мениджър за Финансови Инструенти в България – ФМФИБ. Тя е отговорна за цялостната организация и стратегия на асоциацията.

Преди BVCA Мария служи като комуникационен експерт към Европейската асоциация за дялово и рисково инвестиране в Брюксел (Invest Europe). Там работи върху промоцията на индустрията и изграждането на разбиране и разпознаваемост на сектора за дялово и рисково ивестиране чрез различни комуникационни инициативи и публикации.

Мария има опит и в сферата на образованието, в Белгия и България. Тя е работила в Института по европеистика в Брюксел (IES) и в Американския университет в България. Преди това, Мария е била част от екипа на бизнес конфедерацията UNITEE в Брюксел.

Мария има две магистърски степени, придобити в Брюксел: Европейски комуникации и Дипломация.

Dimo-DarkBG2

Димитър Димитров

Проучвания и политики

Димитър е отговорен за законодателните инициативи и политики, свързани с дялов и рисков капитал, както и проучвания и статистика в BVCA.

Димитър е работил в Европейската Комисия в България като икономически представител в Президентството на Република България.

Преди това, Димитър е заемал позиции в различни Европейски институции в Белгия и Франция. Димитър е възпитаник на университета Sciences Po в Страсбург.

Veliyana Georgieva

Велияна Георгиева

Стажант

Велияна е последна година студент в Американския университет в България, където изучава две специалности – Икономика и Политически науки. В университета Велияна е текущия президент на Студентски съвет към АУБ и клуб Европейско общество. Тя също е и член на почетното общество на университета – Phi Beta Delta.

Велияна се интересува от младежко развитие и е съ-председател на младежкото НПО България на младите. България на младите се занимава с организирането на събития и програми, които помагат кариерното и личностното развитие на младите хора в България. 

Нейният опит включва и предишната ѝ позиция като летен стажант финансов анализатор в Експат капитал.

Присъединете се към нашите членове

Допринесете за развитието на предприемачеството в България