Skip to content

Ресурси

BVCA подпомага предприемачи, инвеститори и широката общност чрез набор от проучвания, образователни материали и стандартизирани образци на документи, насочени към представители на екосистемата в България и югоизточна Европа. BVCA популяризира възможности за развитие чрез акселераторски програми и кариерно развитие от членове и партньори на асоциацията.

Присъединете се към нашите членове

Допринесете за развитието на предприемачеството в България