Skip to content

За нас

Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA) е инициатива на българските частни инвеститори, фондове за рискови капиталовложения и предприемаческата общност в страната. Асоциацията си поставя за водеща цел да работи заедно със своите членове за подобряване на бизнес средата, поощряване на иновациите и разрастване на предприемачеството в България.

BVCA поема инициативата да популяризира ролята на частните инвеститори като надежден и устойчив източник на финансиране за стартиращи, растящи и утвърдени компании. Сред приоритетите на асоциацията е събирането на подробни данни за инвестиционната активност в България, представяни на вниманието на членовете на BVCA, на законодателната и изпълнителна власт, институции и широката общественост.

Давайки гласност на инвестиционната общност, BVCA защитава интересите на индустрията, за да стимулира обществения диалог, който да спомага за изграждане на благоприятна инвестиционна среда в България и региона.

Присъединете се към нашите членове

Допринесете за развитието на предприемачеството в България