Нашата мисия

Разясняваме

ролята на частните инвестиции в България

Защитаваме

интересите на индустрията

Събираме

данни за инвестициите в България

Популяризираме

българските иновации и предприемачество

BVCA новини

05 Jul 2018

BVCA on Tour with #InvestEU в Париж

16 Apr 2018

BVCA on Tour with #InvestEU в Берлин

09 Apr 2018

Parliament Magazine Reception in Brussels

Стани член

Присъедини се към нашите членове и допринеси за развитието на предприемачеството в България

Нашите членове