Skip to content

Блог

Препоръки към институциите в помощ на индустрията

Обновено на 27 април 2020г.

На национално ниво

В отворено писмо до правителството, заедно с BESCO – The Bulgarian Startup Association, отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG и Endeavor Bulgaria, застанахме зад конкретни предложения, които да подпомогнат стартиращите и растящи компании в плавното им преминаване през кризата, свързана с COVID-19, и да осигурят положителното им развитие и ръст в бъдеще. Организациите обединяват представители от екосистемата като предприемачи, иновативни компании и инвеститори в България. За ключово предложение считаме необходимостта от лесно-достъпен механизъм за получаване на ликвидни средства в периода на кризата. Препоръки, с които излязохме: Цялото писмо от Коалицията, прочетете тук. В допълнение на изпратеното писмо, BVCA се обърна към Правителството с допълнителен, детайлен текст с препоръки в посока инвестиции и капиталова подкрепа за малки и средни предприятия (МСП) с лист от конкретни предложения за мерки.
Темите включват:
  • Отражение на кризата върху малките и средни предприятия (МСП);
  • Политически мерки на ЕС срещу кризата и препоръки;
  • Успешно работещи модели в България в подкрепата на МСП (на ниво банки и фондове);
  • Портфейл от инвестиционни фондове на ФМФИБ – трудности и решения за справяне с кризата.
Целият текст на писмото от BVCA, прочетете тук. Като следваща стъпка на кореспонденцията с Правителството, асоциацията на стартиращите компании в България, BESCO, в партньорство с Коалицията, подготви доклад за въздействието на кризата Covid-19 върху малките и средни предприятия (МСП). Отчетите от доклада посочиха значителни рискове от фалит за повечето компании в България. Коалицията продължава да акцентира върху нуждата от ликвидност за МСП. Прочетете пълният доклад тук.

На европейско ниво

BVCA е почетен член на Invest Europe – най-голямата асоциация за частен капитал в света, представляваща частните инвестиционни дружества в Европа, фондовете за дялов и рисков капитал и фондовете за инвестиции в инфраструктурни проекти, както и техните инвеститори, включително някои от най-големите пенсионни фондове и застрахователи в Европа. След разговор с национални асоциации в Европа, Invest Europe призова Европейската Комисия за следните действия:

  • Формулиране на ясни цели и препоръки към държавите-членки за разработване на най-ефективните мерки в подкрепа на бизнеса, особено на стартиращите предприятия.
  • Облекчаване на съществуващите правила за държавни помощи за дружествата, подкрепени от фондовете за дялов и рисков капитал.
  • Предприемане на всички необходими стъпки за осигуряване на ликвидност и стабилизиране на пазарите, например чрез използване на съществуващи европейски фондове.
  • Продължаване предоставянето на подкрепа към фондовете за дялово и рисково инвестиране и компаниите, в които инвестират, чрез съществуващите публични програми на ЕС и ЕИФ.
Цялото писмо, прочетете тук. (на английски език)
 
През април бяхме ангажирани със справянето с правилата за държавна помощ и начините за адаптирането им към настоящата реалност. Въпреки че Европейската комисия стартира дейност в тази посока, механизмите изискват по-нататъшна работа и ангажираност с индустрията. BVCA продължава да играе активна роля в този процес.
 

Последни публикации

Отворено писмо до Правителството на Република България

BVCA и организации представляващи микро, малки и средни предприятия и иновативния бизнес, с отворено писмо до Правителството.
Виж още

Romanian – Bulgarian Venture Comparison Report 2020

Two months ago, we published a short status of the venture capital and startup market in Romania. This opened the doors for vivid discussions among the entrepreneurial community in Southern Europe.
Виж още

Присъединете се към нашите членове

Допринесете за развитието на предприемачеството в България