Skip to content

Блог

Препоръки към институциите в помощ на индустрията

Обновено на 27 април 2020г.

На национално ниво

В отворено писмо до правителството, заедно с BESCO – The Bulgarian Startup Association, отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG и Endeavor Bulgaria, застанахме зад конкретни предложения, които да подпомогнат стартиращите и растящи компании в плавното им преминаване през кризата, свързана с COVID-19, и да осигурят положителното им развитие и ръст в бъдеще. Организациите обединяват представители от екосистемата като предприемачи, иновативни компании и инвеститори в България. За ключово предложение считаме необходимостта от лесно-достъпен механизъм за получаване на ликвидни средства в периода на кризата. Препоръки, с които излязохме: Цялото писмо от Коалицията, прочетете тук. В допълнение на изпратеното писмо, BVCA се обърна към Правителството с допълнителен, детайлен текст с препоръки в посока инвестиции и капиталова подкрепа за малки и средни предприятия (МСП) с лист от конкретни предложения за мерки.
Темите включват:
  • Отражение на кризата върху малките и средни предприятия (МСП);
  • Политически мерки на ЕС срещу кризата и препоръки;
  • Успешно работещи модели в България в подкрепата на МСП (на ниво банки и фондове);
  • Портфейл от инвестиционни фондове на ФМФИБ – трудности и решения за справяне с кризата.
Целият текст на писмото от BVCA, прочетете тук. Като следваща стъпка на кореспонденцията с Правителството, асоциацията на стартиращите компании в България, BESCO, в партньорство с Коалицията, подготви доклад за въздействието на кризата Covid-19 върху малките и средни предприятия (МСП). Отчетите от доклада посочиха значителни рискове от фалит за повечето компании в България. Коалицията продължава да акцентира върху нуждата от ликвидност за МСП. Прочетете пълният доклад тук.

На европейско ниво

BVCA е почетен член на Invest Europe – най-голямата асоциация за частен капитал в света, представляваща частните инвестиционни дружества в Европа, фондовете за дялов и рисков капитал и фондовете за инвестиции в инфраструктурни проекти, както и техните инвеститори, включително някои от най-големите пенсионни фондове и застрахователи в Европа. След разговор с национални асоциации в Европа, Invest Europe призова Европейската Комисия за следните действия:

  • Формулиране на ясни цели и препоръки към държавите-членки за разработване на най-ефективните мерки в подкрепа на бизнеса, особено на стартиращите предприятия.
  • Облекчаване на съществуващите правила за държавни помощи за дружествата, подкрепени от фондовете за дялов и рисков капитал.
  • Предприемане на всички необходими стъпки за осигуряване на ликвидност и стабилизиране на пазарите, например чрез използване на съществуващи европейски фондове.
  • Продължаване предоставянето на подкрепа към фондовете за дялово и рисково инвестиране и компаниите, в които инвестират, чрез съществуващите публични програми на ЕС и ЕИФ.
Цялото писмо, прочетете тук. (на английски език)
 
През април бяхме ангажирани със справянето с правилата за държавна помощ и начините за адаптирането им към настоящата реалност. Въпреки че Европейската комисия стартира дейност в тази посока, механизмите изискват по-нататъшна работа и ангажираност с индустрията. BVCA продължава да играе активна роля в този процес.
 

Последни публикации

Писмо относно проекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

BVCA и организации представляващи микро, малки и средни предприятия и иновативния бизнес,
Виж още

Становище до Министерството на иновациите и растежа

BVCA с отворено писмо до Министерството на иновациите и растежа относно ФМФИБ
Виж още

Присъединете се към нашите членове

Допринесете за развитието на предприемачеството в България